Kuukausittainen arkisto:joulukuu 2012

Viikon kuva 27.12.12

520px-Bleigiessen-VorgangUudenvuodenaattona tai -yönä alkavan vuoden tapahtumia ennustetaan uudenvuodenkenkien valamisella. Tinan valaminen tuli Suomeen Ruotsista ja Keski-Euroopasta. Se oli aluksi säätyläisten perinne, mutta levisi 1800-luvulla kansan keskuuteen, aluksi Länsi-Suomessa. Uudenvuodenkenkiä sanotaan uudenvuodentinoiksi, vaikka useimmissa nykyisin myytävissä uudenvuodentinoissa on todellisuudessa tinaa vain muutama prosentti, loput lyijyä, joka on ihmiselle myrkyllinen raskasmetalli. (lähde:wikipedia)

Kuva: cc Micha L. Rieser

JL

Koillinen ratayhteys parantaisi pohjois-suomen vetovoimaa

Beginnings_(4367851468)

Onko Muurmanskiin mänijöitä?

Kontiomäki – Taivalkoski – Ruka – Salla radan vaikuttavuusselvitystä tekevän EP-Logistics Oy:n osastopäällikkö Matti Utriainen kertoi, että odotettavissa olevat kaivannaisteollisuuden tarpeet eivät yksin riitä kattamaan kannattavaa raideliikennettä, mutta Ylä-Kainuun, Koillismaan ja Ylä-Lapin hyödyntämätön puureservi ja patoutunut hakkuutarve tuovat lisäkäyttöä ratayhteydelle. Uuden radan rakentaminen edellyttää rahtiliikennettä pohjoisesta joko kaivoksilta tai transitoliikenteenä. Kontiomäki – Taivalkoski ratayhteyden peruskorjaus on laskelmien mukaan kannattavaa, jos arvioidut liikennemäärät toteutuvat. Taivalkoski toimisi rahti- ja matkustajaliikenteen solmukohtana.

The_Bullet_Train_(4367848988)

Ehkä kuitenkin tällaisella…

Kuitupuun käyttöpaikkojen siirtyminen alueen ulkopuolelle suorastaan edellyttää ainespuun ja metsähakkeen vientiä. Nykytilanteessa muun muassa energiapuuta jää toimittamatta ja korjatut raaka-aineet pilaantuvat teiden varsiin. Puun lastaukseen ja purkuun käytettävien rautatieterminaalien kunnostaminen on erittäin tärkeää itse rataverkon laajentamisen ja peruskorjauksen lisäksi. Kontiomäen terminaalin merkitystä liikenteen solmupaikkana pidetään alueella erittäin tärkeänä ja terminaalien kehittämisessä pitää huomioida myös metsäenergian kuljetus- ja jalostustarpeet. Ratakuljetuksilla puukuljetukset kulkevat kannattavasti huomattavasti pidempiä matkoja kuin kumipyörillä.

Matkailulle raideliikenteen kehittäminen luo uusia mahdollisuuksia. Seuraavien neljän vuoden sisällä tullee voimaan Venäjän viisumivapaus, jonka uskotaan lisäävän merkittävästi venäläisturistien määrää Suomessa. Parantunut ratayhteys lisäisi matkailukeskusten vetovoimaa ja toisi niihin uutta asiakasvirtaa uusien käytettävissä olevien liikenneyhteyksien avulla.

Transitoliikenteen kehittyminen Koillisväylän kautta Aasiasta ja Aasiaan on mahdollista, kun Koillisväylän liikenne vakiintunee ilmaston lämpenemisestä johtuvan merireitin avautumisen seurauksena. Laivojen polttoaineen rikkipitoisuuden rajoitukset Itämerellä voivat myös ohjata liikennettä Koillisväylälle.

Lisätiedot:

Johtaja, kivi- ja kaivannaisteollisuus, Martti Palviainen, Kainuun Etu Oy, puh. 040 7266 352

Osastopäällikkö Matti Utriainen, EP-Logistics Oy, puh. 044 906 7766

Kuvat: cc Ben Salter

Hammaslääkäreiden vastaanotolla puhutaan turhan harvoin tupakoinnistaMH900056333
Hammaslääkäreiden vastaanotolla puhutaan turhan harvoin tupakoinnista - Koulutus lisää hammaslääkäreiden ja suuhygienistien toteuttamaa tupakasta vieroitusta.

Hammaslääkäreillä ja suuhygienisteillä on hyvä mahdollisuus vaikuttaa potilaidensa tupakointiin, mutta erityisesti hammaslääkärit tarttuvat tähän mahdollisuuteen turhan harvoin. Koulutus näyttää kuitenkin olevan tehokas tapa lisätä tupakkavieroitusta suun terveydenhuollossa, osoittaa Helsingin yliopistossa 7.12. tarkastettava väitöstutkimus.

Lukuisten muiden terveyshaittojen lisäksi tupakointi aiheuttaa myös suusyöpää, hampaiden kiinnityskudossairauksia ja komplikaatioita hammasimplanttien ja muiden suukirurgisten toimenpiteiden yhteydessä. Hammaslääkäreillä ja suuhygienisteillä on hyvä tilaisuus puuttua myös tupakointiin ohjatessaan potilaitaan suunterveyden hoidossa.

Terveydenhuollon ammattilaisten antama tupakkavalistus on todettu tehokkaaksi ja kustannusvaikuttavaksi, ja hoitosuositusten mukaan kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten tulisikin edistää tupakoinninvastaista työtä. "Hammaslääkäreiden ja suuhygienistien osalta tämä ei kuitenkaan näytä toteutuvan riittävän tehokkaasti. Vuonna 2011 alle 10 prosenttia suun terveydenhuollossa käyneistä tupakoitsijoista oli saanut kehotuksen lopettaa tupakointi", sanoo hammaslääkäri Masamitsu Amemori.

Amemori tarkasteli väitöstutkimuksessaan Vaasan ja Tampereen terveyskeskusten hammaslääkäreiden ja suuhygienistien toteuttamaa tupakoinnin ennaltaehkäisy- ja tupakasta vieroituskokeilua. Tutkimus osoitti, että kumpikin ammattiryhmä teki varsin vähän tupakoinnin vastustamistyötä, hammaslääkärit kuitenkin vielä vähemmän kuin suuhygienistit. "Hammaslääkärit ja suuhygienistit kokivat, ettei heillä ollut tarvittavia tietoja ja taitoa tupakointiasian käsittelyyn. Työssä vallitseva kiire ja tuen sekä kannusteiden puuttuminen vaikuttivat myös asiaan", Amemori kertoo.

Hammaslääkäreille ja suuhygienisteille toteutettiin interventio, jossa kaksi ryhmää sai koulutusta ja yksi ryhmä koulutuksen lisäksi rahallista korvausta yhden ryhmän toimiessa kontrolliryhmänä. Kuuden kuukauden seurantatutkimuksessa todettiin, että suun terveydenhuollon ammattilaisille räätälöity koulutus näyttää olevan tehokas tapa lisätä tupakasta vieroitusta. Sen sijaan rahallisella palkkiolla ei ollut lisävaikutusta tupakkaneuvonnan toteuttamiseen. Koska suun terveydenhuolto palvelee huomattavaa osaa väestöstä vuosittain, alan ammattilaisten aktiivisella tupakoinnin vastustamistyöllä olisi huomattavia kansanterveydellisiä vaikutuksia.

"Hammaslääkäreiden ja suuhygienistien huomattava potentiaali tupakoinnin vähentämiseksi saataisiin paremmin käyttöön lisäämällä siihen liittyvää perus- ja täydennyskoulutusta. Lisäksi työssä oppimiseen ja työolojen mukauttamiseen tupakoinnin vastustamistyötä aktivoivaksi tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota", Amemori toteaa. HLL Masamitsu Amemori väittelee 7.12.2012 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Developing assessment and promotion of tobacco counselling: a cluster-randomised community trial among oral health professionals".

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Hammaslääketieteen laitos, pääluentosali (Mannerheimintie 172). Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Helsingin yliopiston E-thesis -palvelussa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37609 Masamitsu Amemori suoritti lukion Kuortaneen urheilulukiossa ja Alajärven lukiossa, josta hän kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 2003. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon hän suoritti Helsingin yliopistossa vuonna 2010. Väittelijän yhteystiedot: Sähköposti: masamitsu.amemori@helsinki.fi  

Kuva: Office

Ennätyssuuri älypuhelinten myynti on kasvattanut Euroopan nettipelaamista raportoi Gaming Club

älypuhelinApple, joka julkisti uuden iPhone 5 -mallin Suomessa 28. syyskuuta, on raportoinut uuden laitteen ennätyssuuren myynnin älypuhelinten myynnin kasvaessa nopeasti kaikkialla Euroopassa, raportoi Gaming Club. Apple myi yli 5 miljoonaa iPhone 5 -puhelinta pelkästään julkistusviikolla lyöden näin viime vuoden iPhone 4S -mallin 4 miljoonan myydyn laitteen ennätyksen.[1]

Älypuhelinten omistus on nopeasti lisääntymässä kaikkialla Euroopassa, eikä vähiten Suomessa. Älypuhelinten omistus Euroopassa on lisääntynyt 8 prosenttia viimeisen vuoden aikana. 44 prosentilla EU5-aikuisista on nyt älypuhelin.[2] Suomalaisista älypuhelin on 43 prosentilla, joka sijoittaa Suomen jaetulle 8. tilalle 42 lasketun maan joukossa älypuhelimien prosentuaalisessa määrässä.

Suomi on kasvavassa määrin mobiili kansakunta. Suomi ei ole vain Nokian, vaan myös Rovion kotimaa, yhtiön, joka toi meille Angry Birds -pelin, muuttaen pelin globaaliksi tuotemerkiksi ja hyödyntäen nykypäivän mobiilipelien tarjoaman potentiaalin. Mobiililaitteiden myynnin kasvaessa Suomessa maan mobiilien multimediamarkkinoiden kokonaisarvon ennustetaan kasvavan $ 222 miljoonaan vuonna 2016.[3] Suomen mobiili peliala kiinnostaa yhä enemmän ulkomaisia pääomia ja sijoittajia, jotka haluavat ostaa lahjakkaita pelikehittäjiä, joista Suomi on nyt tunnettu.

Älypuhelinten omistajat kaikkialla Euroopassa käyttävät laitteitaan yhä lisääntyvässä määrin mobiiliin pelaamiseen. Lähes puolet älypuhelinten EU5-omistajista ovat säännöllisiä pelaajia. Helmikuussa 2012 vähintään kerran kuukaudessa pelejä pelaavien älypuhelinten EU5-omistajien määrä kasvoi 55 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna kokonaismäärän ollessa 46,4 miljoonaa älypuhelimen käyttäjää. Tämä tarkoittaa 42 prosenttia koko EU5-yleisöstä.[4]

Yhdistynyt kuningaskunta johtaa tätä trendiä. 52 prosenttia älypuhelimen omistajista pelaa mobiilipelejä vähintään kerran kuussa. Yhdistynyt kuningaskunta on valittu testausalueeksi ensimmäiselle Apple-sovelluskauppaan lisättävälle todellisen rahan kasinosovellukselle. Se julkaistiin elokuussa ja Suomen pelikehittäjät seuraavat tarkasti tuloksia.

media contact:

Jyrki Voutalainen

pr@gamingclub.com

Kuva: Office

Viikon Eino 27.12.12

Viikon Eino 27.12.12

PDF